Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Mediedækningen af Gaza-massakren

Source:khilafah.dk
Author:Elias Lamrabet
Date:23/01-2009

Med indsættelsen af Obama, og ophøret af det politiske tomrum i USA, udløb også den forbryderiske jødestats carte blanche til skånselsløs massenedslagtning og ødelæggelse i Gaza.

Endnu engang har den muslimske Ummah betalt prisen for regenternes forræderi og svigt. Den lyder i Gaza på 1314 dræbte muslimer, 5322 sårede, 46.000 hjemløse, efter at 4.100 bygninger er fuldstændig jævnet med jorden, andre 1.700 bygninger er beskadiget og 1.500 værksteder og fabrikker er bombet til grus. Ifølge jødernes egne tal er kun 13 af dem døde, mens 70 er såret.

Men hvad der er endnu værre er, at dette blodbad, denne umenneskelighed, fandt sted, mens hele verden så på. Skulle man tro. For hvad er det egentlig befolkningerne får at se igennem medierne?

I det følgende påvises det, hvordan denne forbrydelse er blevet fremstillet på en yderst manipuleret måde, særligt i de vestlige medier.

Den 18. december erklærede Hamas’ militære gren, Ezzedin Al-Qassam, at våbenhvilen mellem Hamas og jøderne var brudt, idet jøderne ikke havde overholdt deres del af aftalen.

Våbenhvilen blev indgået 19. juni 2008, men ikke på noget som helst tidspunkt ophævede jøderne den totale blokade af Gaza, som forhindrer de 1,5 mio. indbyggere i at få adgang til alle basale fornødenheder. Desuden kunne adskillige medier, bl.a. The Guardian, den 4. november 2008 bekræfte, at jøderne ved et angreb med både landtropper og bomber fra fly dræbte 6 Hamas medlemmer i Gaza.

Samtidig bekræfter en rapport fra ”Israel Intelligence Heritage & Commemoration Center”, en ”israelsk” organisation (det ville være synd at kalde den tænketank), at der i de fire måneder før november 2008 i gennemsnit blev affyret under 3 raketter om måneden fra Gaza. Mens tallet i november alene, efter jødernes angreb, steg til 125.

Altså blev den i forvejen ugyldige våbenhvile brudt af jøderne.

Allah (swt) siger:

Er det da ikke, at hver gang de (Banu isra’eel) indgår en pagt, så bliver den brudt af en del af dem. Men de fleste af dem har ikke Iman. (Al-Baqarah: 100).

Alligevel så vi, og vi ser til stadighed, hvordan denne massakre i samtlige vestlige medier fremstilles som et svar på Hamas’ raketangreb. I de få medier, hvor der opstår debat om, hvem den egentlige skurk er, er det ud fra præmissen om, at jøderne har ret til selvforsvar, men ikke i overdrevne proportioner.

For tage et eksempel på denne entydige partiskhed kunne man på tv2NEWS den 8. januar igen og igen se, hvordan et jødisk plejehjem var blevet ramt af raketter fra Libanon. Billederne af de skræmte ældre, der bliver evakueret og hullet i bygningens tag blev vist med minutters mellemrum, uden at man på nogen som helst måde kom i nærheden af at vise billeder af, hvad der virkelig foregår inde i Gaza.

Hvad DR angår, så kan man på dr.dk/nyheder læse følgende oversigt over massakren i Gaza:

* Israel trækker sine soldater og bosættere ud af Gaza i 2005, og siden er raketangrebene taget til fra Gaza, der i dag kontrolleres af det islamistiske Hamas.

* Den 19. juni 2008 indgås den egyptiskmæglede våbenhvile mellem Israel og Hamas og Israel.

* Natten til den 18. december gennemfører Israel flere luftangreb på Gaza for at ramme raketværksteder.

* Den 18. december erklærer Hamas officielt den skrøbelige seks måneder lange våbenhvile mellem Israel og Palæstina for ophævet, hvorefter et raketangreb straks rettes mod Isreal.

* Den 24. december sender Hamas omkring 70 raketter mod Israel.

* Den 25. december bliver Israel angrebet på ny, da to raketter og 15 mortergranater ifølge militæret eksploderer i Israel.

Altså ses der fra DRs side fuldstændig bort fra førnævnte fakta omkring jødernes brud på den såkaldte våbenhvile og deres fulde belejring af Gaza i over et år. Derudover bør det bemærkes og understreges, at denne meningsløse og ugyldige våbenhvile, i grunden er fuldstændig ligegyldig for hele spørgsmålet om jødestaten.

Der ses bort fra kernen i hele spørgsmålet om jødestaten, hvilket er gennemgående hos samtlige medier i både Danmark og udlandet. – Nemlig det ubestridelige faktum, at den er en illegitim besættelse, der siden 1948 har levet af støtte fra vesten skyllet ned med muslimernes blod.

Det er dér fokus skal ligge, og det, der skal være grundlaget for en reel skildring af, hvad der finder sted i Gaza.

Men nej. De stakkels jøder må da ligesom alle andre folk ”forsvare” sig mod angreb, mens muslimerne i Palæstina i modsætning til alle andre folk, må finde sig i, at deres børn og kvinder brutalt nedslagtes i hundredvis af besættelsesstyrker. Det er tilsyneladende DR såvel som tv2’s budskab.

Men det faktum, at jøderne i Palæstina bor på jord, der tilhører muslimer, som de enten har dræbt eller fordrevet, kan hverken FN, USA, EU og deres horder af villige mikrofonholdere, kaldet uafhængige medier, lave om på.

Spørgsmålet er, om det overhovedet er overraskende, at medier som DR og tv2 i denne sag, som i alle andre sager, tydeligvis er partiske og absolut afhængige af landets officielle holdning?

Lad os se på, hvordan disse mediekanaler egentlig er finansieret og styret:

DR er statsejet og finansieret af licens, som er en brugerbetaling, der ifølge EU's konkurrenceregler er en form for statsstøtte. Licens vil sige, at offentligheden mere eller mindre per lov betaler for adgang til DR. Samtidig har DR en ”public service” aftale med staten, nærmere bestemt kulturministeriet. Denne kontrakt skal sammen med licensen i teorien (som påstået) sikre et sagligt, upartisk medie. Hvad public service i virkeligheden betyder, kommer tydeligt til udtryk i det følgende, som er en mail sendt den 25 marts 2003 først offentliggjort i en bog af tidligere DR direktør, Christian Nissen, fire år senere, nemlig i marts 2007. Nissen siger i denne bog, at det blot er et eksempel blandt mange:

Mail fra kulturminister Brian Mikkelsen til formand for DR's bestyrelse Jørgen Kleener. Dato 25.03.2003:

”Kære Jørgen

Blot til orientering så blev DR's dækning af regeringen og specielt Irak krigen taget op på ministermødet i dag, først under morgenmaden af mange ministre og dernæst under det formelle møde.

Der er meget stor utilfredshed med DR's dækning, som er meget ensidig - de har specielt set sig sure på et par kvindelige værter og Ole Sippel (som mange nævnte som ekstrem i sine udtryk mod koalitionen)

Det kom derhen til, at udenrigsministeren mente at vi ikke burde privatisere TV2 som var fair i Irak dækningen, men snarere DR.

Netop det forhold er det stærkeste borgerlige argument mod privatiseringen af TV2.

Mange borgerlige mener at vi burde privatisere DR, som er anti regeringen, mens de ikke forstår at vi privatiserer TV2, som er positiv overfor regeringen.”

Tv2 er ligesom DR indtil videre statsejet, hvilket den har været siden den blev lanceret i slutningen af 1980’erne. Der har dog siden 2001 været planer om privatisering af tv2, der i modsætning til DR tjener en del af sine penge på reklamer.

Førnævnte mail fra den tidligere kulturminister taler dog for sig selv, hvad angår tv2’s fuldstændigt manglende uafhængighed i en så afgørende sag som Danmarks involvering i Irak Krigen.

Så vidt de primære danske tv-stationer. For de amerikanske mediers vedkommende, så har de dækket den nuværende massakre på følgende vis:

På New York Times hjemmeside kan man se adskillige slideshows med billeder fra konflikten. Hver af de 4-5 billedserier indeholder 10 billeder. På billederne ses ligeså mange billeder af jødiske ofre. Fx ses en kvinde, der sidder i sin stue og ser fuldstændig normal ud, bortset fra en klud, hun holder for højre side af panden. Ifølge billedteksten er hun såret! Man må gå ud fra at der er tale om en rift, siden der ikke er det mindste spor efter blod).

Men der er altså lige så mange billeder af jødiske ofre, som der er af muslimske. Og man har tilsyneladende gjort alt for at undgå billeder, der afslører, at muslimerne i modsætning til de jødiske besættere rammes af mere end små rifter i panden.

Faktisk viser de fleste billeder blot tomme ødelagte bygninger, eller jødiske soldater på fremmarch.

Det skal bemærkes, at New York Times, som er en af USA's mest indflydelsesrige aviser, for denne dækning af Jødestaten har modtaget kritik fra pro-israelske interesseorganisationer såsom: Honest Reporting, Jewish Current Issues og Times Watch.

Avisen The LA Times har på deres hjemmeside ligeledes en billedserie på 36 billeder, hvoraf 12 viser sørgende jøder, mens kun tre af billederne viser sårede eller sørgende muslimer i Gaza.

Editor and Publisher, et tidsskrift der omhandler den amerikanske avisindustri, og dens dækning af forskellige sager, har rettet hård kritik imod amerikanske aviser, særligt New York times, for deres ensidige og mangelfulde dækning af massakren i Gaza til fordel for jødestaten.

Det behøver vel næppe nævnes, at AIPAC den jødiske lobby i USA, som den nye præsident Obama har nære forbindelser til og støtter ubetinget (det samme gælder selve jødestaten og dens uforbeholdne ret til at ”forsvare” sig til enhver tid, ifølge Obamas tale holdt til en konference hos netop AIPAC), har været meget aktiv i forbindelse med spredning af åbenlyse løgne om forholdende i Gaza.

På Fox News, der er verdenskendt for sin højreorientering, kunne man for nylig se et interview med Steve Emerson, en såkaldt ekspert i mellemøsten, islamisme og terror. Under interviewet understregede værterne deres og resten af de amerikanske mediers tydelige sympati med jødestaten.

I det hele taget har zionistiske jøder stor indflydelse på de amerikanske medier. Nedenstående er eksempler på forbindelsen mellem de amerikanske massemedier og fremtrædende pro-israelske jøder:

- MORTIMER ZUCKERMAN, ejer af NY Daily News, US News & World Report og bestyrelsesmedlem i the Conference of Presidents of Major Jewish American Organizations, én af de største pro-“Israel” lobby-grupper.

- LESLIE MOONVES, præsident for CBS television, efterkommer af David Ben-Gurion, og bestyrelsesmedlem af Advisory Committee on Public Interest Obligation of Digital TV Producers, udpeget af Clinton.

- SUMNER REDSTONE, Administrerende direktør for Viacom, "verdens største medie-gigant” ifølge the Economist. Selskabet ejer Viacom cable, CBS og MTVs over hele verden, Blockbuster videobutikker og Black Entertainment TV.

- RUPERT MURDOCH, Ejer af Fox TV, New York Post, London Times, News of the World. Søn af jødisk mor.

Og listen er desværre lang…

Der kan altså ikke herske tvivl om, at der hverken i USA eller Europa er plads til saglige uafhængige medier, der uden hensyn til den politiske dagsorden oplyser befolkningen om verden omkring dem.

Selv de medier, der viser, hvilke grusomheder der lige nu finder sted i Gaza er begrænset af, at jøderne har nægtet al udenlandsk presse adgang til selve Gaza. Journalister fra alverdens lande befinder sig derfor kun i udkanten af området, hvorfra man kun kan se røgskyer. Alle de billeder, der kommer ud af selve Gaza, er således taget af almindelige mennesker eller af palæstinensiske journalister, der lever og dør i Gaza.

For ifølge den amerikanske non-profit organisation Committee to Protect Journalists (CPJ) sønderbombede Israel den 29. december hovedkvarteret for tv-stationen Al-Aqsa.

Mandag den 5. januar fyrede israelerne to missiler ind i kontoret tilhørende den Hamas-relaterede avis Al-Risala.

Få minutter efter dette angreb, bombede israelerne trykkeriet al-Rantisi, der bl.a. trykker avisen Al-Risala.

Ifølge det franske nyhedsbureau AFP overtager den israelske hær desuden med jævne mellemrum sendesignalerne fra både den Gaza-baserede Sawt al-Sha’b radio og Al-Aqsa-tv, og sender militærpropaganda, og ifølge det arabiske nyhedsbureau Al-Jazeera blev et af bureauets tv-hold tilbageholdt i flere timer den 3. januar, anklaget for at have »filmet på et lukket militært område«. Holdets optagelser blev desuden konfiskeret.

Mens Jøderne på denne måde prøver at forhindre verden i at indse deres fuldstændige mangel på menneskelighed, argumenterer de for, at de billeder der kommer ud af Gaza er kontrolleret og sorteret af Hamas og derfor ikke viser virkeligheden som den er.

Et argument, som forskellige vestlige medier, heriblandt danske, efterfølgende lystigt gjorde brug af.

Aljazeera, som er blandt de få nyhedsbureauer, der faktisk viser, hvad der reelt sker inde i Gaza, har desværre også en dagsorden, der kan have skadelig effekt på dens mange muslimske seere.

For mens de dag efter dag viser de mest grufulde billeder og optagelser, understreger de konstant behovet for en aftale mellem jøderne og de palæstinensiske kræfter. Og de lægger stor vægt på initiativer fra de forræderiske regenter i de arabiske lande.

Samtidig fremstilles idéen om at vælte de arabiske regimer og mobilisere muslimernes militærstyrker som fjern og urealistisk under forskellige debatter på kanalen.

Man undlader fra Aljazeeras side at nævne specifikke store begivenheder og aktiviteter, der finder sted rundt omkring i verden, fx aktiviteter foretaget af Hizb ut-Tahrir i store dele af den islamiske verden.

Man ønsker således at skabe håbløshed omkring den islamiske løsning, som er den eneste løsning. I denne forbindelse bør følgende punkter være soleklare for enhver muslim:

  • De vestlige lande bærer skylden for denne og tidligere massakrer begået af jøderne mod muslimerne i Palæstina. Det var Vesten, der etablerede denne besættelsesmagt i hjertet af den islamiske verden. Og det er Vesten, der siden 1948 har støttet den uforbeholdent på alle måder, trods gentagne massakrer i Gaza, hele Palæstina og endda uden for Palæstina.
  • De projekter og såkaldte løsningsmodeller, de vestlige regeringer påtvinger muslimerne med hjælp fra deres håndlangere, som sidder ved magten i muslimernes lande, er partiske projekter. Det er projekter som er fjendtlige mod muslimerne og udelukkende tilgodeser Jødestatens og Vestens interesser, mens muslimerne betaler prisen med deres blod. Disse løsningsmodeller har ingen legitimitet hos muslimerne og er entydigt afvist.
  • Jødestaten er en besættelsesmagt, og kan derfor ikke siges at handle i selvforsvar mod Palæstinas retmæssige beboere, når de begår massakrer imod dem. I en hver anden sammenhæng er dette tydeligt. Hvorfor giver det mening at man skulle bekæmpe nazi-tyskland og dermed opnå heltestatus, men ikke at man efter 60 års ydmygelse og drab kæmper for det, der retmæssigt tilkommer én.
  • Den igangværende massakre i Gaza, har ligesom tidligere massakre til formål at kue og tvinge muslimer i knæ, så de anerkender jødestaten og går med til ydmygende forhandlinger, der skal føre til, at de giver afkald på Palæstinas velsignede jord.

Denne jord blev taget fra muslimerne med magt og overdraget til jøderne af de vestlige kolonimagter. Men denne jord, og enhver jord der tilkommer muslimerne er ikke og vil aldrig være til forhandling, eller til at blive taget af jøderne for nogen som helst pris.

Denne jord. Bait Al-Maqids’ velsignede jord skal, og vil snarligt være under muslimsk herredømme endnu engang. Og den jødiske besættelse vil blive bragt til ophør én gang for alle, med Allahs hjælp, Den Stærke, Den Almægtige.

Og på den dag vil Mu’mineen glæde sig. Over Allah Sejr. Han giver sejr til hvem Han vil, og Han er den Mægtige, den Barmhjertige. (Ar-Rum: 4-5).