Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Enhedslisten vil skabe åbenhed om politikeres løn og pension

Source:arbejderen.dk
Date:15/02-2015

Debatten om, hvor meget politikere og ministre får i løn og pension skal ud af lukket kommission og ind i Folketinget. Det mener Enhedslisten, som har udarbejdet fem konkrete forslag til opstramning af folketingspolitikernes privilegier.

Politikernes fremtidige løn- og pensionsforhold skal ikke aftales i en lukket kommission. Der skal derimod være en åben debat om, hvor meget politikere skal tjene og hvordan deres pensionsforhold skal indrettes.

Det mener Enhedslisten, der har udarbejdet fem konkrete forslag til, hvordan der kan blive strammet op på folketingspolitikernes privilegier.

Formålet er at få en debat om politikernes løn og pension i folketingssalen før valget.

SF, De Radikale og Socialdemokraterne har nemlig sammen med Venstre og Konservative nedsat en såkaldt Vederlagskommission, der skal udarbejde nye, "tidssvarende" løn- og pensionsvilkår for politikerne. Og partierne bag kommissionen har på forhånd aftalt, at man vil vedtage anbefalingerne fra kommissionen, som ikke underlægges økonomiske begrænsninger. Vederlagskommission

Kommissionen, som blev nedsat i sommers, består af seks tidligere politikere og embedsmænd og har DR’s formand og tidligere departementschef Michael Christiansen som formand. Den skal se på løn, tillæg, pension og andre goder til fuldtidsfolkevalgte – det vil sige ministre, folketingsmedlemmer, regionsformænd og borgmestre - og skal færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2015.

Forslagene skal ifølge kommissoriet "tage højde for den udvikling, der over de senere år har været i politikernes arbejdsvilkår, herunder i forhold til kompleksiteten i arbejdsopgaverne samt i forhold til politikernes ansvar og arbejdsbyrde".

- SF, Socialdemokraterne og Radikale har sammen med Venstre og Konservative bagt en vaskeægte rævekage. Jeg er især skuffet over, at SF og de to regeringspartier medvirker til sådan en udemokratisk manøvre. De tre partier har været med til at forringe de økonomiske vilkår for nogle af de svageste grupper i samfundet, og vil nu snyde sig til højere løn til sig selv. Det er hykleri af værste skuffe fra partier, der påstår at forsvare almindelige menneskers vilkår, siger Enhedslistens gruppenæstformand Pernille Skipper. Ø vil have nye regler

Enhedslisten foreslår blandt andet, at pensionsalderen skal være den samme for ministre og andre politikeres som for resten af befolkningen. Idag får ministre udbetalt ministerpension allerede fra de er 61 år.

Og det skal være sværere for ministre at optjene ret til pension. I dag giver bare ét år som minister ret til ministerpension på 80.000 kroner om året fra efterlønsalderen. Det tager en statstjenestemand på løntrin 49 ni år at optjene den samme pension.

Enhedslisten mener, at det fremover skal tage to år at optjene ret til ministerpension - og den skal sænkes til et rimeligt niveau. Der skal indføres et loft, så ingen politiker kan modtagere mere end 500.000 kroner årligt i politikerpension.

Men det bliver op ad bakke at komme igennem med forslagene, forudser Enhedslisten.

- Blandt de gamle systempartier er der ikke umiddelbart vilje til at ændre på forholdene. Vederlagskommissionen kan potentielt foreslå endnu flere politikerprivilegier. Det lugter af pamperi, når politikere vil luske højere løn og pension igennem til sig selv uden at have mod til at tage en politisk debat i Folketinget. Det er den debat, vi insisterer på have, når vi fremsætter de her beslutningsforlag.

- Jeg har meget ved at se det rimelige i, at politikerne skal have ret til at gå på pension mange år før almindelige lønmodtagere. Særligt ude i skoven er det, at ministre på bare ét år kan optjene ret til livslang, skatteyderbetalt ministerpension, mens almindelige lønmodtagere selv skal indbetale til deres pension gennem et langt arbejdsliv.

Du kan læse mere om Enhedslistens kampagne her: http://pensionshykleri.dk/