Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Politisk manipulation og bedrag

Source:Email
Author:K. L.
Date:17/02-2015

Det er dag fire efter weekendens skyderi ved Krudttønden på Østerbro og synagogen i Krystalgade i indre København.

Det er stadig ukendt hvem gerningsmanden var, og Omar Abdel Hamid el-Hussein samt de to andre der er blevet anholdt er af politiet og PET pågrebet som "formodede" gerningsmænd eller medgerningsmænd, og der er fortsat mange ubesvarede spørgsmål.

Sagen er altså på ingen måde opklaret eller færdigbehandlet af politiet endnu, og de efterforsker stadig sagen.

Alligevel er vi vidner til det sædvanlige mediecirkus og politikernes vanvid inde på Christiansborg.

Og det må efterhånden stå uden skyggen af tvivl, at de folkevalgte politikere - Danmarks såkaldte elite - på ingen måde repræsenterer den danske befolkning, men udelukkende har deres egen skjulte dagsorden.

Politikernes dagsorden er skjult fordi den tilsløres i et hav af mediemanipulation, retorik, og direkte løgn.

Det værste ved dette er at de danske journalister har svigtet befolkningen.

Journalisterne er de der skal stille de kritiske spørgsmål, de skal være objektive, og de skal bedømme, tænke og vurdere, men i stedet har de fået mundkurv på, og de tør ikke sige sandheden af frygt for at miste jobbet.

Så i stedet for at vi - den danske befolkning - modtager informationer i form af objektive fakta, så modtager vi politikernes mundbræk, og ja, det er det ord der bedst beskriver det, der bliver sagt.

Uden at have afklaret hvem der har gjort hvad, og uden at kende det mindste til motivationen bag skyderiet, har mange danske politikere udtalt sig, nogle på en måde hvor vi er nødt til at stille store spørgsmåltegn til hvor de egentligt har fået deres oplysninger fra.

Specielt er justitsminister Mette Frederiksen meget hurtigt ude med meldinger som, "Der er mørke kræfter, der vil os det ondt, og derfor må vi levere det markante modsvar.", "Det er en kamp mellem frihed for den enkelte og en mørk ideologi."

Når politiet ikke engang kender til motivationen bag skyderiet, og sågar slet ikke har fastlagt hvem gerningsmanden er endnu, hvordan kan landets justitsminister så vide at der er tale om "en mørk ideologi"? Og hvilken mørk ideologi er det hun taler om?

Som det er nu, så har de danske politikere blod på hænderne, og den eneste mørke ideologi vi kan se, er den de forsøger at pakke ind i "Demokratiets navn". Danmark er sammen med Belgien og Storbritannien det eneste europæiske land, der de sidste tolv år har deltaget i de fire krige i Irak, Afghanistan, Libyen og nu mod Islamisk Stat. Krige der alle er startet på USAs løgn, bedrag og krigsliderlige politik.

Med disse handlinger, og den generelle forskelsbehandling og diskriminerende indlandspolitik, har de danske politikere og medierne skabt omstændigheder, der fører til had, trusler, voldelige overfald og i yderste konsekvens drab.

Hvis civile muslimer bliver slået ihjel, hvilket mange muslimer gør hver eneste dag af den vestlige besættelsesmagt, sågar kvinder og børn, så er det ikke engang sikkert det bliver nævnt i medierne.

Massakren i 2006 på mere end 54 civile i Qana, hvor mindst 37 børn døde, under tilfældige og morderiske angreb fra Israel på Libanon, er et godt eksempel herpå. Mange af de døde var kvinder og børn, som søgte beskyttelse i kælderen imod de israelske bombninger. Havde et sådan angreb fundet sted i Israel, eller for den sags skyld i et, hvilket som helst vestligt land, eller allieret nations by, så ville vi med det samme se vrede fordømmelser fra vestlige politikere, skrigende 'frygtelig terrorisme'. Med det samme, og i bogstavliste forstand inden støvet ville nå at falde, ville vi også have set anklager blive udstedt, om mørke kræfter på spil, selv uden en ordentlig undersøgelse.

Men det så vi ikke, og det ser vi aldrig når det handler om muslimer. De danske politikere kaldte massakren for 'en tragedie'. George Bush talte om hans 'ærgrelse' overfor drabene. Condoleeza Rice, på hendes hoverende 'fredsmission', blev omtalt som værende 'dybt ked af det'. Fra resten af lederne i den vestlige verden var der enten et lavtonet svar eller simpel tavshed.

Eller hvad med Guantanamo der stadig er i drift, og hvor mange muslimer har siddet i mere end 10 år uden nogen rettergang? Samtlige af de muslimer der har fået frarøvet mange år af deres liv, og som senere under pres fra humanitære organisationer er blevet løsladt, har aldrig været dømt skyldig i nogen som helst forbrydelse. Men det taler vi ikke om! Nej, så forsvandt de såkaldte demokratiske værdier pludseligt ud af vinduet, og man er ikke længere uskyldig indtil det modsatte er bevist.

Mage til beskidt hykleri skal man lede meget længe efter!

Og så er der politikernes hykleri om ytringsfrihed, som de fylder os - den danske befolkning - med hver eneste gang nogen bliver vrede over at deres profet bliver aftegnet som en hund.

Lad os slå to meget vigtige ting på plads én gang for alle!

  1. Der har ALDRIG været ytringsfrihed i Danmark, og de danske politikere går IKKE ind for ytringsfrihed!
  2. Tegninger har INTET med ytring at gøre!

Ytringsfrihed er en teori om at mennesket har friheden til at sige alt forudsat at, at det ikke krænker et andet menneskets frihed.

Ytringsfriheden er en selvmodsigende idé, der ikke hverken kan bevises ej heller virkeligt eksisterer i noget samfund.

I Danmark har man indført love der i sig selv krænker ytringsfriheden, herunder love imod injurie, racekrænkelse, ytringer imod politiet, o.m.a.

Grundloven, der er den der fastlægger, at der i Danmark skal være ytringsfrihed, er i sig selv selvmodsigende for på samme tid, og i samme paragraf, krænker den ytringsfriheden.

I grundlovens paragraf 77 defineres Danmarks ytringsfrihed: "Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres."

I dette afsnit krænkes ytringsfriheden ved at den ikke er betingelsesløs, den er derimod underlagt "ansvar for domstolene", hvilket betyder, at de danske politikere kan fastlægge love der udgør undtagelser til ytringsfriheden, og domstolen kan så dømme hvornår sådanne undtagelser gør sig gældende.

Derfor påtager politikerne sig friheden til at lovgive imod grupper og individer der måtte ytre sig imod "Demokratiet", hvilket i sig selv også er en total krænkelse af ytringsfriheden.

Og vi har, siden USA opfandt "krigen imod terror" i 2001, set massevis af eksempler i Danmark på at almindelige mennesker der er blevet idømt fængselsstraf, kun fordi de ytrede deres meninger, men fordi disse meninger ikke faldt i god jord hos de danske politikere, så opfandt man terrorloven, der også indeholder krænkelser af ytringsfriheden, og nu kan man så frit vælge, hvem der må ytre sig, og hvem der ikke må.

Hvis en person taler imod demokratiet eller nogle af de ideer det bygger på, jamen så er det terror, men hvis en person krænker muslimerne ved at tegne deres profet som en hund, ja så er det ytringsfrihed.

Alt dette sker på trods af at tegninger på ingen måde har det mindste med ytringer at gøre, da ytringsfriheden ikke omfatter karikatur og forhånelse. Derudover er der ikke ytret en eneste tanke! Og hvis man endelig skulle fortolke tegninger som værende tanker, og dermed påstå at disse høre under ytringsfriheden, hvilke tanker repræsenterer de så? Forhånelse? Spot? Latterliggørelse? Provokation? Nedgørelse?

Så når nogen ønsker at krænke, håne og latterliggøre Islam og muslimer, så er det ytringsfrihed?

Nej, sådan forholder det sig ikke, og vi - den danske befolkning - er nødt til at tage stor afstand fra det politikerne gør! Hvem vil leve i et samfund hvor det er i orden at svine andre mennesker til? At gøre grin med deres religion?

Vi lever ikke alene i et land hvor der bliver gjort grin med muslimer og deres religion, nej, vi lever i et land hvor de krigsliderlige politikere stadig - efter mere end ti år - føre en beskidt besættelseskrig på løgn og bedrag i den muslimske verden.

Frem for at tage en sund og fornuftig debat om ideologier og deres fundamenter, så føres der krig imod dem der tror på noget andet.

Men hvad betyder det for Danmark som samfund? Det betyder at man har givet op, at man på forhånd ved, at man ikke kan forsvare eller forklare disse såkaldte selvmodsigende demokratiske værdier rationelt, at man slet ikke selv tror på disse værdier (for man handler stik imod dem).

Alt hvad dette fører til er at de kommende generationer kommer til at se tilbage på vores tid med stor foragt og afsky, den samme afsky som man i dag ser tilbage på Anden Verdenskrig med, den samme afsky som man ser på Vietnamkrigen med!

Vi - den danske befolkning - bliver nødt til at se sandheden i øjnene. De danske politikere er dem der udgør en mørk ideologi!

Hvis de danske politikere virkeligt går ind for demokratiske værdier, og mener de kan stå ved dem, så vil vi gerne se dem deltage i en fredelig og retfærdig paneldebat med medlemmer fra Hizb-ut-Tahrir. Så lad os se dem forsvare disse værdier rationelt, uden brug af trusler, vold, krig, ødelæggelse og vanvittig mediemanipulation.

Men det vil de aldrig gøre, de tør nemlig ikke deltage i en rigtig rationel debat om de værdier dette samfund bygger på. Årsagen er, som deres handlinger afslører, at de ikke selv tror en pind på disse værdier.