Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Ny forskning: Job fører ikke til et bedre liv

Ny forskning: Job fører ikke til et bedre liv. Syge og handicappede får et rigere socialt liv af at være på førtidspension frem for i fleksjob, viser ny forskning.

Hvis arbejde er så sundt, så giv det til de syge.

Engang var det en god joke. I dag nærmest en del af udgangspunktet for den reform af førtidspensioner og fleksjob, der trådte i kraft 1. januar 2013.

Siden har langt færre fået førtidspension, mens mange til gengæld visiteres til fleksjob ned til få timer om ugen. For det er rigtig synd at sende folk på førtidspension og på den måde lukke dem ude af samfundet og det sociale fællesskab, lyder holdningen bag reformen.

Men rent faktisk fører en plads på arbejdsmarkedet ikke til et bedre socialt liv. For meget syge og handicappede snarere tværtimod. De får bare færre kræfter til at være sammen med venner og familie og overhovedet dyrke fritidsinteresser sammen med andre. Det viser ny forskning fra Aalborg Universitet, skriver NORDJYSKE Stiftstidende.

Forsker Iben Nørup, Institut for Statskundskab, har koblet Region Nordjyllands sundhedsprofil af 25.000 nordjyder i 2007, 2010 og 2013 med oplysninger fra Danmarks Statistik og Beskæftigelsesministeriets registrering af de samme menneskers tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det store statistiske materiale afslører absolut ingen positiv social effekt af at have et arbejde. Helbredet er til gengæld en afgørende faktor, pointerer Iben Nørup overfor NORDJYSKE.

- Gennem de seneste år har det grundlæggende argument for en række reformer været, at det er vigtigt, at for eksempel folk på sygedagpenge kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Ellers ender det i social elendighed. Det betyder, at man lukker for den økonomiske understøttelse og lægger pres på de mennesker for at komme i beskæftigelse. Hvis det hjalp dem, ville det være fint. Men resultaterne viser det modsatte. Man kan ikke forbedre folks sociale situation bare ved at give dem et arbejde. Faktisk kan det give en negativ effekt.

I sin afhandling pointerer Iben Nørup, at det for langt de fleste sandsynligvis er en både ufrivillig og meget lidt ønskværdig situation at stå uden for arbejdsmarkedet.

- Det kan formentlig have negative konsekvenser. Men i så fald smitter de ikke af på det sociale liv og graden af social eksklusion. Sociale relationer, individuel well-being, lyst, evne og vilje til at deltage i samfundet kan ikke reduceres til bare at være et spørgsmål om beskæftigelse. Socialt liv er andet og mere end et arbejdsfællesskab.

Forskeren håber, at politikerne vil bruge forskningsresultaterne i den fremtidige social- og beskæftigelsespolitik.

- Min anbefaling er, at man i stedet for at fokusere så entydigt på beskæftigelsen begynder at se på årsagerne til problemet og anerkende, at nogle har dårligere forudsætninger for bare at træde ind på arbejdsmarkedet. Hvis man begynder at presse folk med dårligt helbred og handicap, kan man ende med at forværre deres sociale situation - stik modsat hvad man gerne vil, siger Iben Nørup til NORDJYSKE.

Iben Nørups forskningsresultater understøttes af en rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Den konkluderer, at borgere, der får tilkendt førtidspension, ofte får et bedre helbred og ikke så let kommer ud i en skilsmisse.