Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Ø kritiserer hemmelige beviser ved terrordomstole

Source:Arbejderen
Date:07/02-2009

Lukkede terrordomstole efter britisk model. Det er ifølge Information de planer, som et embedsmandsudvalg sysler med.

Udvalget blev nedsat af regeringen for at komme med forslag til forbedringer af retssikkerheden for de omdiskuterede administrative udvisninger. I Storbritannien har højesteretsdommere og den uafhængige ombudsmand udtalt hård kritik af særdomstolene. Enhedslisten er bekymret:

- Med hemmelig bevisførelse er der, domstolskontrol eller ej, risiko for at der sker overgreb. Den anklagede har hverken mulighed for at se PET-meddelere eller tynde oplysninger fra udenlandske efterretningstjenester efter i kortene, siger Enhedslistens udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen,