Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

PET: Hizb-ut-Tahrir kan forhindre terror

Source:http://www.information.dk/161082
Author:Christian Lehmann
Date:27/02-2015

Hizb-ut-Tahrir er ikke-voldelig og kan måske endda forhindre ekstremister i at blive terrorister, mener PET. Rigsadvokaten afviser derfor et forbud.

Ikke bare er Hizb-ut-Tahrir ikke-voldelig. Den kan måske endda hindre radikaliserede unge muslimer i at blive terrorister, lyder det fra Politiets Efterretningstjeneste (PET), der har analyseret den kontroversielle muslimske organisation for Rigsadvokaten.

"Den høje grad af social kontrol og Hizb-ut-Tahrirs afstandtagen fra vold kan muligvis betyde, at bevægelsen ligefrem kan absorbere radikale personer og hindre yderligere radikalisering i en voldelig retning," skriver PET's Center for Terroranalyse i analysen, der er en del af Rigsadvokatens grundlag for i går at afvise at søge organisationen forbudt.

PET henviser også til de danske terrorsager, hvor flere tilhængere af militant islamisme har betegnet Hizb-ut-Tahrir som "en bevægelse med for meget snak og for lidt handling."

Den beskrivelse nikker Malene Fenger-Grøndahl, medforfatter til en omfattende gennemgang af 'Hizb ut-Tahrir i Danmark', genkendende til.

"Det kender vi også fra England. Her er der visse kredse, hvor Hitzb-ut-Tahrir går for at være 'tøsedrenge', der snakker for meget og ikke er parat til følge deres teorier op med handling", siger hun.

Malene Fenger-Grøndahl betragter som udgangspunkt heller ikke Hizb-ut-Tahrirs meget teoretisk funderede aktiviteter som farlige. Men hun er ikke helt enig i PET's vurdering.

" Der er ikke mange aktive handlinger eller mange aktive beviser på, at Hizb-ut-Tahrir når ret langt i retning af at realisere utopien om kalifatet. Men man kan godt forestille sig nogen, som bliver radikaliseret af at være medlemmer - men hvor de føler, at Hizb-ut-Tahrir ikke leverer varen i form af handling," siger hun.

'Meget langhåret'

Naser Khader fra Ny Alliance ryster på hovedet over PET-vurderingen.

"Det er meget teoretisk, meget akademisk, meget alternativt og meget langhåret", siger han og betegner rigsadvokat Jørgen Steen Sørensens afgørelse om ikke at søge Hizb-ut-Tahrir forbudt som en "skrivebordsafgørelse".

"Jeg tager den til efterretning, men det ærgrer mig, at det ikke kunne være her afgjort ved en retssag", siger han.

Men der er ikke tilstrækkeligt grundlag til at rejse tiltale og føre en retssag, siger rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen.

"Vi kan ikke bruge retssystemet til sådan mere generelt at få afklaret, hvad det her nu egentlig er for en forening. Det følger af retsplejeloven, at vi kun kan indlede en sag, hvis vi føler, at der er bevismæssigt grundlag for det," siger han.

Rigsadvokaten vurderer hverken at kunne bevise, at Hizb-ut-Tahrir har et ulovligt formål eller generelt virker ved vold. Dét er på trods af, at Hizb-ut-Tahrirs talsmand, Fadi Abdullatif, to gange er dømt for henholdsvis trusler mod jøder og mod statsminister Anders Fogh Rasmussen (V).

Skærpet tilsyn

"Hvis en forening skulle kunne opløses, fordi talsmanden, direktøren eller en anden et par gange var blevet dømt for strafbare forhold i foreningens regi, så kunne vi opløse rigtig mange foreninger", siger Jørgen Steen Sørensen.

"Det, der navnligt skulle bære en forbudssag, skulle være, at der er faldet et betydeligt antal domme for strafbare forhold over for Hitzb-ut-Tahrir", siger han.

Rigsadvokaten har dog besluttet et 'skærpet tilsyn', hvor politikredsene løbende skal indberette forhold, der vedrører den muslimske forening.

Dét tiltag bliver mødt med ros fra de radikales retsordfører, Simon Emil Ammitzbøll, der tidligere skarpt har kritiseret Hizb-ut-Tahrir.

"Vi har sagt, at vi vil have undersøgt, om der kunne laves et forbud - og at man i den anledning skulle lave en mere systematisk indsamling af beviser. Det får vi nu, og det er kun positivt", siger han.

Hizb-ut-Tahrirs Fadi Abdullatif finder rigsadvokatens afgørelse helt naturlig. Han mener, at medier og politikere "har spredt løgne og fordomme" om foreningen. "Rigsadvokaten forsøgte at være objektiv i sin undersøgelse, og han har ikke ladet sig afpresse af populistiske politikere," siger talsmanden til Ritzau.

Han kritiserer derimod den nye indberetningsordning.

"Det minder om metoder fra diktaturer i den islamiske verden, hvor man overvåger og chikanerer kritiske partier eller grupper," siger Abdullatif.

Dansk Folkepartis Peter Skaarup fastholder sit krav om at få foreningen opløst.

"Der er jo ingen i foreningen, der har taget afstand fra de trusler, som talsmanden blev dømt for. Det ville ellers være naturligt, hvis den var imod at bruge vold eller trusler om vold", siger han.