Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Tvangsfjernelse af børn er officielt værktøj i kampen mod Islam

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Author:Hizb ut-Tahrir Skandinavien Mediekontoret
Date:04/03-2015

Red: Originaltitel "Splittelse af muslimske familier er officielt værktøj i kampen mod Islam"

I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige

De seneste dage har man i flere danske aviser kunnet læse, hvordan Aarhus kommune i september 2014 tvangsfjernede en 15-årig dreng fra sin far på grund ”mistanke” om radikalisering. Drengen har siden tvangsfjernelsen været indespærret på en hemmelig sikret institution for kriminelle unge, uden kontakt til sin far.

Denne sag burde vække dyb bekymring hos alle muslimske forældre. Man bør ikke fokusere på detaljerne i den enkelte sag og se den som et isoleret tilfælde, men i stedet rette opmærksomheden på de efterfølgende kommentarer fra flere danske politikere, herunder integrationsministeren Manu Sareen (R), der udtaler: ”Tvangsfjernelse af unge fra hjem, hvor der er frygt for, at de bliver radikaliserede, er en del af en ny form for forebyggelse, som man må forholde sig til”. Han udtaler også: ”Hvis man ikke forebygger, kommer man ikke ekstremismen til livs, og tvangsfjernelsen er også en del af forebyggelsen… det synes jeg er fornuftigt”.

Venstres integrationsordfører Martin Geertsen (V) udtaler: ”Vi går ind for kontante løsninger på problemer med radikalisering. Hvis unge er på vej til at blive ekstreme, så skal de stoppes, og der er tvangsfjernelse en af de sanktioner, man godt kunne bruge noget oftere”.

Når politikerne bruger udtryk som ”forebyggelse”, så betyder det i praksis, at der ikke behøver at være konkrete sager, før man kan tvangsfjerne muslimernes børn, men kun en politisk beslutning. Selve definitionerne af radikalisering og ekstremisme fortæller os, hvor alvorligt og omfattende dette er for det muslimske miljø. I Regeringens handlingsplan fra 2014 med titlen ”Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme” kan man læse følgende: ”Radikaliseringen kan komme til udtryk ved en støtte til radikale synspunkter eller ekstremistisk ideologi…”. Ekstremisme defineres bl.a. som: ”Afvisning af grundlæggende demokratiske værdier og normer eller manglende accept af demokratiske beslutningsprocesser”.

Med andre ord, så er man ekstremist, når man som muslim afviser demokratiet og frihederne, fordi de modstrider islam og ideen om, at det er Allah, der er den Suveræne reference i alle livets forhold. Hvis muslimske forældre holder fast i disse helt grundlæggende opfattelser og opdrager sine børn efter dem, så risikerer de altså at få tvangsfjernet sine børn.

Med dette viser Danmark endnu engang, at de er villige til at gøre hvad som helst i kampen imod islam og muslimer. Man har spillet fallit i forsøget på at forsvare sine liberale værdier overfor modne muslimer, og derfor retter man igen sine angreb mod børn og unge. Ikke med tanker eller argumenter, men med tankekontrol og tvungen indoktrinering. Dem, der troede bunden var nået før, har desværre taget fejl.

Den danske stat søger nye dybder i moralens afgrund. Tvangsfjernelse af børn, fordi man ikke bryder sig om deres forældres værdier beviser ikke kun hykleriet, når man i dette land taler om tolerance, pluralisme og personlig frihed. Nej, det er også udtryk for, at den danske stat er begyndt at udvise yderligere totalitære og fascistiske træk. Splittelse af familier og tvangsfjernelse af børn grundet ideologiske overbevisninger har historisk set kun fundet sted i de mest totalitære stater.

Radikalisering er ifølge regeringens egen definition ikke bundet til vold eller voldelige idéer. Derfor vil man ikke se tvangsfjernelser af børn af forældre, som er medlemmer af højrenationale grupperinger, der ofte truer med at brænde og bombe moskéer i Danmark. Til gengæld afholdes kurser for skolelærere, fængselsansatte, SSP-medarbejdere, klubpædagoger og andre, hvor de bliver undervist i ”tegn på radikalisering”. Her nævnes tegn, der blot udtrykker, at muslimen begynder at praktisere Islam og holde fast i det islamiske værdisæt. Vi kalder derfor alle muslimske organisationer, moskéer og fremtrædende personer til i fællesskab at erklære deres modstand og danne fælles front for at modgå denne statskontrol af muslimers familieliv, der kan ramme alle vores børn i morgen!