Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

De israelske soldaters barske sandheder om krigen i Gaza

Source:The Independent og Information
Author:Donald Macintyre, oversat af Mads Frese
Date:17/07-2009

En forening for israelske soldaterveteraner har indsamlet vidneudsagn fra krigen i Gaza. Soldater fortæller, at der blev opstillet løse regler for krigsindsatsen for at beskytte de israelske tropper.


En soldat citeres for følgende: 'Man lod os forstå, at vores liv var de vigtigste, og det måtte ikke ske, at vores soldater skulle blive dræbt, fordi man havde ladet tvivlen komme civile til gode'. Foto: YASSER SAYMEH/Scanpix

JERUSALEM - Israelske soldater fortæller, at de blev opfordret til at prioritere deres egen sikkerhed højere end civile palæstinenseres, da de invaderede Gaza i januar.

Af soldaternes vidneudsagn fremgår det, at der blev brugt meget ammunition for at dække fremrykningen, og at strategien var tilrettelagt for at sikre, at »ingen af mine soldater mister så meget som et hår,« som en befalingsmand udtrykte det: »Jeg vil ikke tillade, at mine soldater risikerer livet ved at tøve. Hvis du er usikker, så skyd.«

De første øjenvidneberetninger fra israelske reservister og værnepligtige beskriver, hvordan israelerne brugte civile palæstinensere som »menneskelige skjold«. Foruden drabene på mindst to civile beskriver de i detaljer hærværk, udplyndringen og ødelæggelsen af palæstinensernes huse, brugen af den dødbringende hvide fosfor, krigeriske råd fra hærens rabbinere samt brugen af »vanvittige mængder af ammunition i såvel artilleriet som luftvåbenet«, som en anden befalingsmand forklarede sine tropper.

Beretningerne udgør den mest alvorlige anklage, som er blevet fremsat af israelere siden Gaza-krigen.

Militæret hævder selv, at krigen blev udkæmpet under hensyntagen til »international lov«, og at der blev ydet »en enorm indsats for kun at skyde mod terrorister og undgå at ramme uskyldige civile«.

Troværdighed

En talskvinde for det israelske forsvar forsøgte at anfægte rapportens troværdighed. Oberstløjtnant Avital Leibovitz sagde, at hun ikke var sikker på, om alle rapportens vidner havde været soldater. Hun sagde, at politiet efterforskede »mere end et dusin episoder«, som fandt sted under operationen i Gaza. Det israelske forsvar har erklæret sig parat til at undersøge anklagerne, men vil ikke gøre det på baggrund af anonyme vidneudsagn.

Bryd Tavsheden har erkendt, at rapporten ikke giver et bredt og udtømmende billede af alle de soldater og enheder, der deltog i operationen, men hævder, at de indsamlede beretninger er »nok til at sætte spørgsmålstegn ved troværdigheden i det israelske forsvars officielle udlægning af operationen i Gaza«.

Den israelske menneskerettighedsadvokat Michael Sfard sagde, at rapporten viste, at operationen i Gaza havde overtrådt »det vigtigste princip i de internationale love om krigsførelse«: At skelne mellem civilbefolkningen og kombattanter og mellem civile og militære mål.