Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Muslimer diskrimineres groft i EU

Source:Politiken
Author:Steffen Ejstrup, Bruxelles
Date:11/12-2009

Etniske minoriteter møder i høj grad diskrimination i hverdagen, viser ny rapport.

Diskrimination og fordømmelse rammer etniske minoriteter i EU hårdt.

Minoriteterne møder den, når de søger job, kikker på ny lejlighed, og når de går til lægen.

Dermed er det offentlige rum blevet et ubehageligt opholdssted for størstedelen af de 23.500 adspurgte europæere i undersøgelsen, der ikke hedder Hansen, Smith eller Le Grand til efternavn.

Undersøgelsen er udført af EU's agentur for fundamentale rettigheder, og rapporten kortlægger for første gang nogensinde, hvordan etniske grupper oplever diskrimination og fordomme i dagligdagen i Europa.

DOKUMENTATION Læs rapporten fra EU's agentur for fundamentale rettigheder

Rapporten afslører, at muslimer er blandt de grupper i Europa, der møder stor diskrimination i samfundet.

En ud af tre muslimer i undersøgelsen har været udsat for diskrimination i løbet af det sidste år. Racismen kom til udtryk i forbindelse med jobsøgning, på barer, restauranter og i butikker, men også når de ansøgte om en lejlighed eller ville købe en bolig.

Især unge muslimer i alderen 16-24 år oplever ifølge rapporten diskrimination, og diskriminationen er særligt høj, hvis den unge person er flyttet til landet og ikke født i landet.

Somaliere i Finland diskrimineres
Finlands somaliere må i høj grad leve med, at de bliver udsat for diskrimination, der indbefatter overfald, trusler og alvorlige overgreb.

I en gruppe af 100 interviewede somaliere i Finland kunne der registreres 74 tilfælde af trusler eller overfald.

Ifølge rapporten vidner det om, at somaliere i høj grad er blevet udsat for gentagne trusler og voldelige episoder i løbet af det seneste år.

Men også nordafrikanske immigranter i Italien kunne fortælle om overfald og trusler. Ud af 100 interviewede personer var der 44 dokumenterede overgreb.

Danske somaliere møder hårde fordomme
Rapporten kikker også på forholdene i de specifikke minoriteter i medlemslandene.

På spørgsmålet om diskrimination er udbredt i Danmark på grund af etnisk oprindelse, viste svarene fra somaliske deltagere i undersøgelsen, at de oplevede mere diskrimination end de adspurgte tyrkere.

61 procent af somaliere bosat i Danmark, som deltog i undersøgelsen, mente, at diskrimination finder sted på grund af etnisk oprindelsen, mens 33 procent gav udtryk for, at det kun i nogen grad eller kun var lidt udbredt. Tre procent svarede, at diskrimination ikke finder sted i Danmark på grund af etnisk oprindelse.

LÆS ARTIKEL Danskere mener, at diskrimination finder sted ved jobsøgning

Hvor 58 procent af de adspurgte tyrkere mener, at diskrimination i Danmark er meget udbredt eller forholdsvis udbredt på grund af etnisk oprindelse, så svarede 32 procent, at diskrimination kun i nogen grad eller mindre grad er udbredt. Seks procent mener, at diskrimination slet ikke finder sted.

Undersøgelsen viser samtidig, at ud af de seks lande i Europa, der har flest indbyggere med tyrkiske rødder, så er Danmark det land, hvor de tyrkiske indvandrere og efterkommere klarer sig bedst.

I Danmark havde tre ud af fem af de adspurgte af tyrkisk oprindelse arbejde (60 procent), mens kun 43 procent i Østrig var i arbejde.

Danmark var også det land i Europa, hvor flest tyrkiske kvinder er på arbejdsmarkedet. Kun syv procent af de tyrkiske kvinder i Danmark er hjemmegående, mens antallet af kvinder i Østrig, der arbejder i hjemmet, er oppe på 51 procent.

Bred definition af diskrimination
For at nuancere begrebet diskrimination blev de interviewede spurgt om deres oplevelser i forskellige situationer.

Ni forskellige områder blev afdækket:

Diskrimination i forbindelse med jobsøgning, ved ansøgning om leje af lejlighed eller hus, i sundhedssystemet og sociale myndigheder, i skolesystemet, på cafeer, restauranter og natklubber, i butikker og i forbindelse med åbning af en bankkonto eller ansøgning om banklån.

Myndigheder diskriminerer
22 procent af centralafrikanerne havde været udsat for diskrimination i forbindelse med jobsøgning, mens 17 procent af de adspurgte romaer havde oplevet lignende tilfælde i sundhedssystemet.

11 procent af de interviewede nordafrikanere havde været udsat for racisme som kunder i butikker, eller endda når de alene forsøgte at komme ind i en forretning.

Men alt for sjældent bliver diskriminationen anmeldt til politi eller andre myndigheder, fordi minoriteterne oplever, at myndighederne ofte også er udøvere af diskriminationen.

LÆS OGSÅ Indvandrere tøver med at anmelde diskrimination

Det er første gang, at en undersøgelse i Europa kortlægger diskrimination i EU-medlemslandene med så fyldestgørende videnskabeligt data.