Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Tigrene er i fare for at uddø

Source:DR
Date:16/03-2010

Den vilde og fritlevende tiger er i fare for at uddø. der findes færre end 3200 tilbage i verden.

35 års bestræbelser på at redde tigeren i det fri er "en sørgelig fiasko", og det store kattedyr bevæger sig stadig tættere på en udryddelse, advarer formanden for FN-organet Cites, der regulerer handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Stor fiasko

- Hvis vi benytter tigrenes antal som en strømpil for vort virke, må vi indrømme, at vi har været en sørgelig fiasko, og at vi fortsætter med at fejle, siger Willem Wijnstekers, generalsekretær for Cites.

- 2010 er Tigerens År i Kina og det internationale år for biodiversitet. Dette må være året, hvor vi vender udviklingen. Hvis det ikke sker, vil det blive vor skamstøtte, siger han.

Handelsforbud

Delegerede fra næsten 150 lande er samlet i Doha, hovedstaden i Qatar, for at stemme om flere end 40 forslag om at stramme op for eller forbyde handel med truede dyr og planter.

For mindre end et århundrede siden, fandtes der flere end 100.000 tigre i verdens jungler og skove - fra Tyrkiet til Kina og fra det østlige Rusland til Indonesien.

Et forbud mod handel med genstande fra tigre blev indført i 1975. Det var et af de første initiativer taget af Cites, den globale aftale fra 1973 om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter.

Områder ødelagte

I dag findes der færre end 3200 tigre tilbage i det fri. Det skyldes, at de områder, hvor tigrene tidligere bevægede sig, er blevet indskrænket med 93 pct. i takt med, at landbrugsområder og byer har bredt sig. Samtidig er tigeren fortsat offer for krybskytteri.

- Disse dyr har ikke megen tid tilbage, medmindre vi virkelig tager os sammen, siger John Sellar, en ledende embedsmand i Cites.

- Hvis vi mister tigeren, vil det på mange måder være en strømpil for planetens sundhedstilstand. Det vil være en forfærdelig anklage, tilføjer han.