Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Amerikanske læger deltog i tortureksperimenter

Source:information.dk
Author:Sebastian Gjerding
Date:16/06-2010

Amerikanske doktorer, sygeplejersker og psykologer er under anklage for at spille en nøglerolle i at forfine en række torturmetoder under Bushregeringen

Amerikansk sundhedspersonale er under anklage for at have studeret og medvirket til at forfine en række torturmetoder, som en del af det amerikanske program for såkaldt »forstærkede afhøringsmetoder«, der blev vedtaget efter 11. september 2001. Anklagen kommer fra Physicians for Human Rights, der i en ny rapport undersøger sundhedspersonalets rolle i flere af de torturmetoder, der var en del af Bushregeringens program.

Sundhedspersonalet var en del af afhøringerne i en overvågende rolle, men det førte samtidigt til, at personalet blev »et potentielt juridisk forsvar imod, at nogen ville blive gjort retsligt ansvarlig for tortur«.

Uden tilladelse

Ifølge et notat fra Justitsministeriet skulle den medicinske overvågning ved en eventuel retssag vise, »at det ikke var hensigten at skade dem, der blev udsat for afhøringerne«.

På den måde endte doktorer, sygeplejersker og psykologer med at spille en nøglerolle i det kontroversielle program.

»Hvis intet sundhedspersonale havde deltaget, og de i stedet havde fulgt loven og deres etik, var programmet aldrig blevet udført,« siger Nathaniel Raymond fra Physicians for Human Rights, der er hovedforfatter til rapporten.

»Der er ikke tale om doktorer, der skulle måle, om metoderne virkede eller var sikre for de torturerede. Deres funktion var primært at sørge for, at det holdt sig inden for Bushregeringens juridiske notater,« siger han.

Rapporten bygger på en lang række dokumenter i det amerikanske justitsministerium, hvoraf mange tidligere har været fremme. Men de er aldrig blevet undersøgt som overtrædelser af Nürnberg-konventionen, der forbyder medicinske eksperimenter på mennesker uden tilladelse, forklarer Nathaniel Raymond: »Anklagerne om menneskelige eksperimenter er anderledes end de tidligere om tortur. De nye afsløringer om involvering af sundhedspersonale handler om eksperimenter uden accept fra forsøgspersonen. Eksperimenterne blev udført mod deres vilje, imod deres interesse og irrelevans for deres medicinske behandling,« siger han.

Waterboarding 2.0

Ud over den juridiske rygdækning er det militære sundhedspersonale under anklage for at have deltaget, overværet og via systematisk dataindsamling have medvirket til at forbedre metoden for blandt andet waterboarding. Fangerne i amerikansk varetægt blev spændt fast på en bænk med et klæde over hovedet og påtvunget vand ned i lungerne, hvilket giver offeret følelsen af at blive langsomt druknet eller kvalt.

Ifølge rapporten var det sundhedspersonale i programmet, der »indsamlede og analyserede resultater for at udlede generaliserbare resultater, som kunne bruges i efterfølgende afhøringer«. Resultaterne blev brugt til at forfine waterboarding-metoderne, så der ikke længere blev brugt normalt vand, men i stedet en saltvandsopløsning, der reducerede risikoen for infektioner i lungerne. Der blev også rådgivet om, hvordan man kunne undgå, at den forhørte blev kvalt, og de fysiske effekter ved kombinationer af forskellige torturmetoder, som waterboarding og søvnberøvelse blev undersøgt af personalet og efterfølgende brugt til at holde forhørene inden for Bushregeringens juridiske notat.

Stille Obama

Flere skribenter i USA sammenligner anklagerne i rapporten med tyske eksperimenter på fanger under Anden Verdenskrig, men lederskribent på Washington Post, Eva Rodriguez, kalder i et blogindlæg rapporten for tynd og anklagerne overdrevne. Selv om hun erklærer sig som modstander af de »forstærkede afhøringsmetoder«, mener hun ikke, at der er noget galt i sundhedspersonalets rolle:

»Hvis det er den juridiske tilgang, du har vedtaget, så giver det jo mening at sikre, at den linje ikke bliver overtrådt. Hvordan gør du det? Ved at overvåge effekten ved de individuelle og kombinerede teknikker på de afhørte. Det var ikke eksperimenter for at tilfredsstille en sadistisk lyst, det var for at sikre sig, at forhørene forblev ‘lovlige’ og ‘humane’,« skriver hun. Men den sondring giver slet ikke mening, mener Nathaniel Raymond. For har der været eksperimenter på fanger imod deres interesse og accept, er det pr. definition ulovligt.

»Sammenligningen med nazitidens eksperimenter afsporer debatten. For det er ligegyldigt, hvilken funktion forskningen har, så længe den finder sted. De kunne have brugt menneskeforsøgene til at opfinde en ny duftfrisker, og det ville stadig være kriminelt. Forbrydelsen er den samme, ligegyldigt om det minder om nazi-eksperimenterne eller ej,« siger han.

Den amerikanske efterretningstjeneste, CIA, benægter i en meddelelse til New York Times, at der har været tale om tortureksperimenter: »Rapporten tager fejl. CIA har ikke, som del af dets tilbageholdelsesprogrammet, foretaget menneskeforsøg på nogen fanger eller grupper af fanger,« siger talsmand Paul Gimigliano. CIA mener endvidere, at forhørsmetoderne og forholdende for fangerne allerede har været tilstrækkeligt undersøgt.

Flere organisationer håber, at rapporten vil være et vendepunkt i forsøget på at få gjort nogen ansvarlige for Bushregeringens program. Indtil videre venter de dog forgæves.

»Regeringen har indtil videre været helt stille, og vi har intet hørt fra hverken præsident Obama eller hans embedsmænd,« siger Nathaniel Raymond.