Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Guantánamo i forklædning

Source:arbejderen.dk
Author:arbejderen.dk
Date:29/09-2010

Den 20. januar 2009 græd millioner af mennesker bevægede over den tale, som USA’s præsident Obama holdt ved sin indsættelse. Håbet var grønt og afskyen for Obamas forgænger i Det Hvide Hus var stor.

Handlekraftigt sagde Barack Obama dagen efter, at med årets udgang ville han lukke fangelejren og torturcenteret på USA’s Guantánamobase i Cuba.

Det var bekræftelse af et af de vigtige valgløfter, og blev modtaget med tilfredshed i og uden for USA. Obama gav forsvarsministeriet Pentagon besked på at lave en plan for afvikling af Guantánamo

December 2009 kom og foråret 2010 gik, og Guantánamo består. Antallet af fanger er nu under 200, hvoraf nogle har siddet der siden åbningen i december 2001. Da det var på sit højeste var det over 600, og man mener, at over 1000 har været gennem lejren.

Guantánamo er en skandale og en forbrydelse næsten uden sidestykke. Hundredevis af mishandlede mennesker. Fuldstændighed retsløshed. Gennem alle årene er to fanger blev dømt ved tribunaler, som hæderlige advokater kaster op over, og der er rejst sag mod nogle håndfulde. Resten var og er blot varetægts-tortureret på ubestemt tid.

Ligesom man kan vinde et præsidentvalg på at love at nedlægge Guantánamo, så kan man tabe et præsidentvalg på at løbe fra løftet.

Ni-året nærmer sig, og Obama ser for sig, at lejrens ti-års jubilæum indtræffer, netop som han indleder kampagnen for at blive genvalgt som præsident.

Så hvad gør han?

Ja, nu kan vi læse, at han skaber et nyt Guantánamo inden for Bagram-fængslet tykke mure i Afghanistan.

USA’s viceadmiral Robert Harward, som leder USA’s fængselsvæsen i Afghanistan, sagde i onsdags, at USA bevarer kontrollen med en del af det store fængselskompleks også efter at fængslet næste år overdrages til de afghanske myndigheder.

Han oplyser, at de fanger, som USA vil anbringe i sit fængselsafsnit er fanger, der er arresteret uden for landet og fløjet til Afghanistan. Det vil være nye fanger fra den såkaldte krig mod terror i Somalia, Yemen og andre steder, hvor USA vælger at føre krig; og så bliver det de resterende fanger fra Guantánamo.

Det er også mere hensigtsmæssigt for USA’s myndigheder. På Guantánamo har fangerne netop skyggen af juridiske rettigheder efter USA’s love. Det har de ikke i Afghanistan. Det har USA’s føderale domstol fastslået. I en kendelse fra maj i år hedder det, at fanger i Bagram-fængslet ikke kan kræve deres sager behandlet ved domstole i USA.