Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

EU kræver gennemførelse af pensionsreformer og dagpengereformer samt fjernelse af efterlønnen

Source:arbejderen.dk
Author:he
Date:21/01-2011

EU-landene skal afskaffe deres ordninger for tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og hæve den lovbestemte pensionsalder, hedder det i EU-kommissionens finanslovskrav til 2012.

Originaltitel: EU kræver efterlønnen væk

EU-landene skal »sætte mere ind på at afskaffe efterlønsordninger og hæve den lovbestemte pensionsalder«.

Sådan lyder det i EU-kommissionens første årlige rammeplan for EU-landenes økonomiske politik i 2012, den såkaldte årlige vækstundersøgelse.

Også pensioner og dagpenge står for skud.

– Vi må hurtigst muligt gennemføre pensionsreformer og sikre os, at dagpengeordningerne tilskynder folk til at arbejde, slog EU-kommissionens formand Manuel Barroso fast ved fremlæggelsen af planen.

– Planen ligger helt i tråd med, hvad Kommissionen i flere år har opfordret EU-landene – og dikteret Grækenland og Irland – til at gøre, siger Rina Ronja Kari, talsperson for Folkebevægelsen mod EU.

Men EU skal slet ikke blande sig i medlemslandenes efterlønsordninger og pensionsalder, mener hun.

– EU’s plan ser mere ud til at handle om sociale forringelser end om sund økonomisk vækst og øget beskæftigelse, siger Rina Ronja Kari.

En barriere for vækst

Tidligere har EU kun kunnet henstille til Danmark om at føre en bestemt finanspolitik, men nu er situationen en anden. EU-kommissionens nye rammeplan er en del af EU’s nye »økonomiske regeringsførelse«, som den danske regering har sagt ja tak til.

Den giver EU magt til at idømme medlemslande bøder og andre økonomiske sanktioner, hvis de ikke følger den EU-dikterede økonomiske politik og finanspolitik.

De nye regler skal erstatte den såkaldte Lissabon-strategi, der blandt andet havde som formål at skabe mere beskæftigelse, forklarer Ole Jensen fra Fagbevægelsen mod Unionen.

– Men strategien er ændret til, at det nu går ud på at fjerne barrierer for erhvervslivets vækst. Og ifølge EU er det en barriere for vækst, hvis udbuddet af arbejdskraft ikke er stort nok. Derfor vil EU fjerne efterlønsordningen og andre EU-landes tilsvarende ordninger for tidlig tilbagetrækning, samt sætte pensionsalderen op, forklarer Ole Jensen.

Vi får pisken at smage

Med de øgede beføjelser i Lissabon-traktaten og de nye love om »økonomisk regeringsførelse« får EU magt til at gennemtvinge politikken i de enkelte EU-lande med økonomiske sanktioner.

Manuel Barroso understregede da også ved fremlæggelsen af finanslovs-rammeplanen, at EU-kommissionen er parat til at slå til.

– Et system, der udelukkende baserer sig på regler, er ikke nok: Reglerne skal kunne tvinges igennem. Og det kræver en institution, der kan virkeliggøre disse regler og gennemføre effektive sanktioner. Og denne institution kan kun være EU-kommissionen, for den er uafhængig og kan gennemføre disse regler, slog Barroso fast.

– Det er klart, at når man frivilligt siger ja til, at EU kan piske sin politik igennem i Danmark, så får vi også pisken at smage, lyder Ole Jensens kommentar.

Ja fra S, SFog R

Regeringens tilslutning til, at EU skal kunne straffe Danmark for ikke at føre den »rigtige« økonomiske politik, har støtte i oppositionen, bortset fra Enhedslisten. Både Socialdemokraterne og de Radikale er med hele vejen.

SF’s EU-ordfører, Pia Dyhr Olsen, har tidligere overfor Arbejderen gjort det klart, at SF’s ja afhænger af, at eventuelle straffe til Danmark ikke skal ske ved at idømme os bøder, men ved at vi i stedet bliver trukket det samme beløb i EU-støtte.

Det er netop den model, der ser ud til at blive vedtaget i EU.

SF’s medlem af EU-parlamentets beskæftigelsesudvalg, Emilie Turunen, synes, at EU-kommissionen nu går for langt.

– Kommissionen må gerne komme med overordnede anbefalinger, men de skal holde fingrene væk fra detailstyring. Pensioner er først og fremmest et anliggende for de enkelte medlemslande. En afskaffelse af den danske efterløn skal ikke dikteres fra EU, siger Emilie Turunen.

– Hvis Danmark siger ja til, at EU skal diktere vores pensionssystem, er det et katastrofalt løftebrud, lyder det fra SF’s EU-parlamentariker.