Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Massakre på natur- og miljøordninger

Source:www.okologi.dk
Date:05/08-2004

På trods af de mange opfordringer fra regeringen og folketinget til dansk landbrug om at prioritere natur og miljø højere har regeringen nu reelt stoppet for alle MVJ-ordninger (Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger). Disse ordninger har ellers i stigende grad været søgt af landmænd, som har lyttet til opfordringerne om en større natur- og miljøindsats.

- Regeringen taber enhver troværdighed på miljø- og naturområdet og sætter denne indsats 20 år tilbage, hvis der ikke straks ændres signaler, siger Johannes Nebel, formand for familielandbrugsøkologerne i Dansk Landbrug.

- Særlig slemt ser det ud i Århus Amt, hvor 75 pct. af de landmænd, som har søgt om MVJ-ordninger allerede fået afslag. Dette vil få hurtige konsekvenser i form af oppløjning af naturarealer, sprøjtning og kunstgødning i sårbare områder og for nogle arealers vedkommende ødelæggelse af de naturværdier, som landmændene har skabt igennem de sidste 15 år, påpeger Johannes Nebel, og tilføjer:

- Vi har i Dansk Landbrug allerede for fem uger siden gjort Fødevareministeren opmærksom på dette men må konstatere, at regeringen ikke ønsker at prioritere natur- og miljøområdet. Nu er det i tolvte time, idet landmændene, som har fået afslag på deres ansøgninger, allerede efter den igangværende høst vil begynde ”natur-massakren”, hvis ikke oppositionen viser den politiske handlekraft, som regeringen åbenlyst ikke besidder.

Især mange økologer vil blive hårdt ramt af afslagene på MVJ-ansøgninger, idet disse landmænd efter politisk ønske har søgt om tilskuddene til miljøvenlig drift, som regeringen nu selv reelt har fjernet muligheden for, mener Johannes Nebel.

Økologisk Landsforening er enig i familielandbrugets kritik, og næstformand Henrik Refsgaard mener desuden, at regeringen med sit nye udspil ikke længere lever op til sin målsætning om at sikre landets drikkevandsressourcer:

- Det et alvorligt problem, at regeringen ikke prioriterer natur og miljø. Bæredygtig økologisk produktion er den bedste løsning, når vi taler om at sikre særlige vandindvindingsområder, siger Henrik Refsgaard.