Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Et skamfuldt ansvar

Source:arbejderen.dk
Date:01/03-2011

EU’s finansministre skal i midten af marts diskutere et forslag, som ifølge de europæiske socialdemokrater er »en skamfuld aftale« om at ofre den sociale solidaritet i de enkelte eurolande til fordel for en økonomisk solidaritet imellem landene.

De oplysninger, der er kommet frem om aftalen, eller europagten, som den er blevet døbt, bekræfter til fulde den socialdemokratiske kritik. Det drejer sig om, at de lande, der tilslutter sig pagten, skal afskaffe enhver form for automatisk lønregulering, føre en løndæmpende politik, harmonisere selskabsskatten  og øge pensionsalderen. Blandt andet.

Det er den tyske og den franske regering, som har lagt forslaget til aftalen frem, under navnet »konkurrenceevnepagt«.

Lagt frem, ja. Men kun til de indviede, nemlig EU-landenes stats- og regeringschefer. Folketingets Europaudvalg har for eksempel intet set til aftalen. Den bliver først præsenteret for dem den 14. marts – dagen før Claus Hjort tager til Bruxelles for at deltage i det finansministermøde, der tager stilling til pagten.

Men inden da har regeringens topembedsmænd og diplomater været i Bruxelles og diskuteret aftalens detaljer igennem med EU-præsident Herman van Rumpuy. For det tysk-franske udspil indeholder også en invitation til EU-lande udenfor euroen.

Disse korridor-forhandlinger har fået de hjemlige socialdemokrater op af stolene. S-formand Helle Thorning-Schmidt finder det »uklogt og grænsende til det uansvarlige, at regeringen ikke inddrager det Europa-politiske flertal«. (Det ville åbenbart være i orden, hvis man blot inddrog Folketingets EU-tilhængere?)

De europæiske socialdemokrater, PES, kritiserer ikke kun det tysk-franske udspil. De peger også på, at udspillet ligger i direkte forlængelse af den lovpakke om »økonomisk regeringsførelse«, som EU-kommissionen har fremlagt, og som Hjort og Løkke vil sige ja til her i marts.

Lovpakken er »uacceptabel for progressive«, indfører »en kultur for sanktioner og straffe«, og ignorerer dertil arbejdsmarkedets parter og retten til kollektive forhandlinger, skriver PES. Men i modsætning til de europæiske socialdemokrater har de hjemlige socialdemokrater – og SF – givet regeringen mandat til at sige ja til lovpakken.

Ifølge Socialdemokraternes EU-ordfører Kim Mortensen er der nemlig forskel på et europæisk Socialdemokrati, der kan kritisere, uden at det får de store konsekvenser, og så et dansk Socialdemokrati, der påtager sig ansvaret for, at »Danmark så vidt muligt skal deltage på lige fod med andre EU-lande«.

Det er et skamfuldt ansvar, S og SFpåtager sig, ved at sige ja til lovpakken om økonomisk EU-diktatur.