Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Eksperter: Svinekød og nøgenhed er ikke vejen frem

Source:information.dk
Author:Sofie Tholl, Christian Lehmann
Date:11/03-2011

Der skal være svinekød og salmesang i institutionerne, for kommer man til Danmark, skal man opføre sig dansk, mener den nye integrationsminister. Men assimilation er en uafprøvet, kontraproduktiv og forsimplet idé, og Danmark vil alligevel aldrig anse indvandrere for fuldstændig danske, lyder det fra eksperter.

Det er forsimplet, når den nye integrationsminister påberåber sig assimilation. For ikke alene er kulturel assimilation - med kravet om at indvandrere skal tilpasse sig fuldstændigt til den danske kultur - aldrig afprøvet i praksis. Det kan tilmed virke stik imod hensigten. For et krav om danskhed får indvandrerne til i højere grad at holde fast i deres oprindelige kulturer, lyder budskabet fra eksperter på området.

Derfor kan det være svært at forestille sig, hvordan det konkret skulle udmønte sig, hvis Danmarks nyudnævnte Integrationsminister Søren Pind (V) forkastede integrationen og indførte assimilation som ny strategi for indvandrere.

Det var allerede i begyndelsen af 2008, at Pind luftede tanken om assimilation:

» … Men problemet er, at eksemplerne (på anden etnisk indgriben i den danske kultur, red.) er legio … Derfor orker jeg ikke at høre ordet integration mere. Ordet er et af de mest belastede i dansk sprogbrug, for man kender træet på dets frugter. Assimilation må være ordet,« skrev Søren Pind i Jyllands-Posten.

I forgårs og i går var Søren Pind igen ude og cementere budskabet: Skal vi have nye danskere, skal de kulturelt opføre sig som de gamle danskere. Med masser af svinekød og offentlig nøgenhed.

Vil vække modstand

Men det mener lektor på DPU Laura Gilliam ikke er vejen frem, nærmere vejen i den stik modsatte retning. Hun har forsket i unge indvandrerdrenges tilhørsforhold, og hendes erfaring er, at kravet om at fralægge sig sit kulturelle identifikationsgrundlag vil vække modstand.

»Jeg ved fra min forskning med etnisk minoritetsdrenge, at når man kræver af drengene, at de skal blive ligesom danskerne, er der en tendens til, at de reagerer i modsætning til det, og bliver endnu mere optagede af deres særtræk og minoritetsidentitet. Og her begynder de at opdyrke en modkultur,« siger hun.

At bede folk, der ikke er etnisk danske, om at blive det, er en uoverstigelig barriere, mener hun:

»En af de centrale problematikker omkring assimilation er, at kategorien ‘dansker’ simpelthen ikke omfatter indvandrerne. Man kræver på én gang, at de skal ville være danskere, og samtidig skubber man dem væk, fordi de aldrig kan blive omfattet af kategorien. Det er meget tydeligt fra den forskning, jeg har foretaget, hvor de unge drenge har sagt: Jeg bliver selvfølgelig aldrig dansk, for jeg er ikke hvid og kristen.«

Flere problemer

Billederne af en ægte dansker, og en rigtig indvandrer er, ifølge Uzma Ahmed Andresen, så fasttømrede, at det at kræve assimilation er omsonst. Uzma Ahmed Andresen er tidligere integrationskonsulent i Dansk Røde Kors og arbejder nu som konsulent og rådgiver på området.

»Det er noget forældet snak, der ikke kan bruges konkret. Sådan en som mig, der er født i Danmark, er foreningsaktiv, har madklub med mine naboer og lever op til de kriterier, der stilles for danskheden - ville ikke engang gå ind under definitionen af danskhed,« siger Uzma Ahmed Andresen, der er født på Fyn, men har forældre fra Indien og Pakistan.

Hun understreger, at hun generelt ikke mener, at assimilation er vejen til medborgerskab.

Men når Søren Pind, trods eksperternes modsigelser, påkalder sig assimilation, er det nok fordi, han ikke helt ved, hvor omfattende et indgreb, det egentligt er.

Jacob Als Thomsen er administrerende direktør for Als research og var i 10 år underviser ved RUC og Københavns Universitet i minoritetsforhold. Han kender ikke til nogle erfaringer med fuldkommen kulturassimilation og kalder tanken for gammeldags:

»Hvis du spørger mig, falder det til jorden, for spørgsmålet er, om Søren Pind overhovedet kan gå ind og lave kulturassimilation, for kulturen fungerer jo primært i den private sfære,« siger Jacob Als Thomsen og pointerer, at Pind formodentligt hurtigt kommer til at forholde sig til, at virkeligheden er lidt mere kompliceret.

»Det hele afhænger af, hvad det er, man vil assimilere. Jeg kan dele Pinds holdning en langt stykke af vejen i forbindelse med danske kerneværdier. Her skal politikerne blive bedre til at ytre, hvad Danmark ønsker i forhold til kvindesyn og lov og orden. Men det er paradoksalt, at en meget markant liberal politiker gør sig til talsmand for en bred kulturel assimilation.«

Ifølge Laura Gilliam er der her tale om grundlæggende pædagogisk lærdom:

»Man kommer ikke særlig langt, hvis man ikke lader folk have deres egen plads og forventer noget positivt fra dem. Retorikken omkring, at der skal stilles krav, mistænkeliggør folk og efterlader indtryk af, at de ikke ønsker at falde til,« siger hun.

Det er ikke alene ukonstruktivt, det kan også føre til direkte konflikt og kriminalitet, mener Peter Nannested professor i statskundskab på Aarhus Universitet.

»I visse tilfælde kan sådan en assimilation føre til, at nogle folk totalt mister orienteringen. Det kan føre til rodløshed og identitetsløshed i flere henseender, og det kan være en udmærket kilde til øget kriminalitet og andre problemer,« siger Peter Nannested.