Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Gaddafis vestlige forbindelser

Source:hizb-ut-tahrir.dk
Author:Ejaz Ahmed
Date:17/03-2011

For os er han en ven af familien. Jeg mødte ham for første gang for 4 år siden i ?nummer 10?. Siden da har jeg mødt ham adskillige gange i Libyen, hvor han boede hos min far. Han har været i Libyen mange mange gange.

Sådan udtaler præsident, Muammar al Gaddafis højre hånd, Saif al-Islam Gaddafi om sit forhold til den tidligere britiske premierminister. 

Saif al-Islam er uddannet fra London School of Economics and Political Science (LSE) og har levet et luksus liv, mens han opholdt sig i Storbritannien i forbindelse med studiet. Han boede i et af Londons mest velhavende kvarterer, og i 2009valgte Muammar Gaddafi at købe et hus til ham i nord Londontil en værdi af 10 mio. £(ca.87,5 mio. DKK). Palæet rummede bl.a. 8 store soveværelser, en pool, sauna og biograf. Der kan i hvert fald siges, at Saif al-Islam ikke har kunnet mangle noget under sit ophold i Storbritannien. Som tak for LSE’s gæstfrihed modtog universitet 1,5 mio.£ (ca. 13 mio. DKK)fra “International Charity and Development Foundation”, som er ledt af Saif al-Islam.

I forbindelse med opstanden har presset på Libyen fået LSE til at proklamere, at den vil tilbagebetale de 1,5 mio. £ (ca. 13 mio. DKK) i løbet af 5 år.   

Hvad angår det egentlige forhold til Storbritannien kan det bl.a. ses vedde private møder, der har fundet sted mellem Saif al-Islam Gaddafi og den tidligere britiske premierminister, Tony Blair. Saif al-Islam betegner Tony Blair som en ven af familien; for os er han en ven af familien. Jeg mødte ham for første gang for 4 år siden i nummer 10. Siden da har jeg mødt ham adskillige gange i Libyen, hvor han boede hos min far. Han har været i Libyen mange mange gange.Hans udtalelse indikerer klart og tydeligt, at det forhold, som Tony Blair selv afviser at have, altså eksisterer. Forholdet er så tæt, at premierministeren inviterede Saif al-Islam indenfor i sin embedsbolig på Downing Street 10. Det påfaldende ved Blairs benægtelse af en relation til familien Gaddafi er, at britiske Daily Mail citerer Blair for at have sagt:Det er et virkelig godt forhold… Der er aldrig noget jeg har aftalt med ham som skulle ske som ikke er sket.

Det ikke-eksisterende forhold betød også, at Blair så sig i stand til at give råd om, hvordan der opnås olieindtægter i Libyen. Foruden dette syntes Blair også, at det var på sin plads, at give sin ikke-eksisterende ven råd om finansiering.

 I Guardian kunne der fornyeligt læses en artikel, der kom ind på Saif al-Islams forbindelser til indflydelsesrige personer i Storbritannien,bl.a. hans møde med Labour politikeren, Peter Mandelson ugen før Abdelbaset al-Megrahis løsladelse(han er anklaget for at stå bag Lockerbie bombning i 1988). Peter Mandelson og Saif al-Islam mødtes atter hos finansmanden, Nat Rothschild, som senere blev inviteret til Saif al-Islams 37-års fødselsdag.  

Med hensyn til Saif al-Islams øvrigeforbindelsertil Storbritannien, kan der nævnes briten Mark Allen, som efter at have lært arabisk, blev spion for Storbritannien. Derudover er der Jonathan Powell, som var udenrigspolitisk rådgiver for Margaret Thatchersamt stabschef for Tony Blair.  Til sidst kan der nævnes den britiske kongefamilie.

Altså har Saif al-Islam og hans fader tilsyneladende et tættere forhold til Storbritannien end hvad der hidtil er givet udtryk for.  

Et andet vigtigt land, som familien Gaddafi har tætte forbindelser til, er Frankrig. I 2007 mødte den franske præsident, Nicholas Sarkozy således med Gaddafi i Tripoli.  Samme år måtte Sarkozy tage afstand fra enhver militær aftale mellem Frankrig og Libyen grundet det massive pres, der var fra de øvrige europæiske regeringer. Den militære aftale, som lå til grund for det massive pres, var en aftale om løsladelse af 5 bulgarske og en palæstinensisk sygeplejerske. Foruden dette måtte Sarkozy tage afstand fra det faktum, at Libyen havde fået militærhjælp fra Frankrig. Sagen drejede sig således om det europæiske luft- og rumfartsselskab, European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), som altså solgte panserværnsraketter til Libyen. En af Sarkozys tidligere talsmænd, David Martinon, insisterede på, at der ikke var indgået en aftale mellem Libyen og Frankrig. Han mente derimod, at forretningsmæssige forbindelser landene imellem var etableret. Det pudsige er bare, at talsmanden for MBDA (Pierre Bayle), som bl.a. består af EADS, har indrømmet, at aftalen blev kom i hus efter 18 måneders forhandling. For så vidt angår aftalens betydning, udtalte han: Det er en relevant kontrakt…, og sådan noget gør vi jævnligt uden at få så meget opmærksomhed.Det komiske er, at Sarkozy altså ikke kender noget til en aftale om militærudstyr, der reelt set kræver regeringens godkendelse, førend den kan indgås. Talsmanden udtalte ligeledes: Givet at vi kan erhverve en klar tilladelse fra regeringerne så er vi åbneover for at lave forretning.

 Til sidst skal der lige nævnes, at Frankrig og Libyen også har valgt at indgå et samarbejde for så vidt angår fremstilling af militærudstyr.

Foruden forbindelser til Storbritannien og Frankrig har familien Gaddafi også forbindelser til øvrige lande bl.a. Italien, Israel, Rusland samt USA. I 2008 underskrev Italiens præsident, Silvio Berlusconi en “Friendship, Partnership and Cooperation Agreement”, som havde til formål at skabe et nyt forhold mellem Italien og Libyen, baseret på gensidigt respekt og ligeværdighed. Forholdet, som også inkluderede et fornyet samarbejde, skulle ligeledes være et stærkt forhold rent politisk og økonomisk. Det nye forhold betyder også, at en af Libyens store samarbejdspartnere as to import netop er Italien.

Sønnen af diktatoren Muammar Gaddafi har ligeledes tilkendegivet sin holdning til konflikten i Mellemøsten; Palæstina-konflikten.   Med sin pro-israelsk holdning overrasker det næppe, at Saif al-Islam havde et romantisk forhold til den jødiske skuespillerinde, Orly Weinermani 2006. Et forhold, som nogle havde spået ville ende med et ægteskab.

Som nævnt tidligere går forbindelserne udover de europæiske grænser og forsætter i Rusland. Sønnen Gaddafi beretter i den russiske avis, Kommersant om den arabiske verdens støtte til Rusland. Han er af den overbevisning, at den arabiske verden støtter Rusland på grund af Georgiens tidligere deltagelse i Irak-krigen. Hvis det ikke havde været for Rusland, så ville de georgiske soldater stadigvæk være i Irak, siger han. Til spørgsmålet om hvorvidt Libyens forhold til Rusland kan forværre dets forhold til USA, svarer Saif al-Islam: Nej, overhovedet ikke. Vi kommer godt ud af det med vesten og med Rusland…

USA elsker at skabe forbindelser til den muslimske verden, selv hvis denne måtte afvise enhver relation til USA. USA’s forbindelser til Libyen er velkendte og af den grund overrasker det ikke, at den tidligere amerikanske udenrigsminister,Condoleezza Ricemødtes med Saif al-Islam i 2008. Formålet med mødet var således at diskutere, hvordan forholdet mellem henholdsvis USA og Libyen kunne forstærkes. 

Konkluderende kan der siges, at familien Gaddafis forhold til USA, Storbritannien og Frankrig samt øvrige europæiske regeringer er ikke kun politisk. Forholdene er baseret på fælles politiske visioner og et politisk samarbejde, som overhovedet ikke tjener muslimerne, hverken i Libyen eller de øvrige dele af den muslimske verden. Herudover er familien Gaddafis forhold til Storbritannien og Frankrig et personligt forhold, hvilket burde være en øjenåbner for de muslimer, der tror, at de europæiske regeringer samt USA reelt ønsker at hjælpe den libyske befolkning ved at afsætte Gaddafi.