Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Kommuner blæser på borgernes ret

Source:www.kristeligt-dagblad.dk
Author:Marianne With Bindslev og Henrik Hoffmann-Hansen
Date:06/09-2004

Borgerne har et retskrav på at blive hørt i egne sager, men den slags krav bliver ikke fulgt i praksis, viser ny forskning.

De kommunale socialforvaltninger blæser på borgernes retssikkerhed. Sagsbehandlerne undlader for eksempel ofte at høre borgerne i deres sager, selv om de har ret til at blive hørt.

Det viser ny forskning fra en af de førende forskere i socialret, lektor Peter Høilund fra Roskilde Universitetscenter. Han er sammen med sin kollega Søren Juhl ved at afslutte et to-årigt forskningsprojekt. Konklusionen er, at selv om sagsbehandlerne har den bedste vilje til at sikre borgernes ret, så bliver rettighederne i praksis trådt under fode. Sagsbehandlerne er nemlig ofte presset af sparekrav og politiske ønsker, som krydser lovens ånd.