Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

EU-Kommissionens kemikalie-testningsprogram

Source:www.forsoegsdyrenes-vaern.dk
Date:06/09-2004

Forsøgsdyrenes Værn og 13 andre europæiske dyreværnsforeninger, alle medlemmer af The European Coalition to End Animal Experiments, ECEAE, har iværksat en kampagne under overskriften "Farligt at indtage ... EU-Kommissionens kemikalie-testprogram". Kampagnen retter sig mod Europa-Kommissionens forslag om testning og klassificering af op mod 100.000 kemiske stoffer, som har været i brug fra før 1981.

Forslaget kan betyde døden for flere end 15 millioner forsøgsdyr i lidelsesvoldende giftighedstest og andre smertefulde testprocedurer.

Konsekvensen af det ny forslag, som bl.a. støttes af det danske Miljøministerium, vil være det største testningsprogram af sin art i Europas historie og er en hån mod EU's gentagne tiltag for at reducere antallet af forsøgsdyr og erstatte dyreforsøg med alternative metoder.

Gennemføres testprogrammet vil det betyde store lidelser og død for bl.a. hunde, kaniner, rotter, mus, marsvin, fugle og fisk. I forsøgene tvinges dyrene til at indtage kemikalierne, enten ved tvangsfodring, tvangsinhalering eller ved indsprøjtning.

Kemikalierne, der ønskes testet, indgår bl.a. i produktionen af træbeskyttelsesmidler, plastic, vaskepulver, rengørings midler, biler, maling samt smøremidler og olier, som benyttes inden for industrien.

Forsøgsdyrenes Værn støtter ønsket om at identificere og eventuelt helt fjerne kemikalier som kan skade mennesker, dyr eller miljø. Men giftighedsforsøg med brug af dyr medfører ikke alene store lidelser for dyrene, de er ofte også meget upålidelige rent videnskabeligt og er derfor ikke anvendelige i bedømmelsen af, hvorledes mennesker reagerer på kemiske stoffer – hvor flere faktorer jo spiller ind.

Vi er rystede over, at man overhovedet kan overveje at iværksætte et så omfattende testprogram med brug af dyr. Vi tvivler på, at almindelige borgere kan se det rimelige i, at millioner af dyr nu skal anvendes i giftighedsforsøg. Det er vor erfaring, at hensynet til miljøet og ønsket om at værne dyr, også forsøgsdyrene, for mange mennesker går hånd i hånd. Vi er sikre på, at en stor del af den danske befolkning er enige med os i, at der må gåes andre veje.

Vi iværksatte derfor, sammen med 13 andre europæiske dyreværnsforeninger, en underskriftsindsamling med en række krav. Den er nu afsluttet og det samlede antal underskrifter blev afleveret til EU-Kommissionen på Verdensdagen for Forsøgsdyr den 24. april.