Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

De fleste vaskepulvere er testede på dyr

Source:www.forsoegsdyrenes-vaern.dk
Date:06/09-2004

Hvilke typer produkter kan være testede?

Betegnelsen "husholdningsprodukter" dækker over en lang række varer. De er næsten alle sammen testet på dyr. Husholdningsprodukter er blandt andet: opvaskemiddel, vaskepulver, blegemiddel, ovnrensemiddel, duft-blokke til toilet, skyllemiddel, maskinopvaskemiddel, møbelpolish, pletfjernemiddel, frisk luft-spray, afkalkningsmidler, lim, rengøringsmidler til gulve og afsæbning m.m.

De førende producenter inden for husholdningsprodukter er blandt andre: Unilever, Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Blumøller A/S og Reckitt & Colman/Benckiser.

De fremstiller mærker som Omo, Valo, Bamseline, Ariel, Yes, Vel, Ajax, Dun let, Klorin, Dynamo, Persil, Bio-tex, Silvo, Brasso, Hardol toiletblokke, Air Wick stick'up (luftfrisker), Glassex Universal (vinduespolering), Neophos og meget andet.

"I en enkelt afprøvning blev 316 mus tvunget til at inhalere frisk-luft spray i over en time. Det resulterede i, at musene fik irritation i lungerne, læsioner i luftvejene og adfærds-forandringer p.g.a. forgiftningen".

Hvad udsættes dyrene for?

Hvert år anvendes der millioner af dyr over hele verden til testning af husholdningsprodukter. Testene udføres på mus, rotter, marsvin, kaniner, grise, fisk, hunde og fugle.

Hvorledes tester man?

Af hensyn til "fabrikshemmeligheder" bliver afprøvnings-resultater af dyretestede produkter næsten aldrig offentliggjort. Når det sker, omtales det sjældent hvilket produkt der er blevet afprøvet, men her giver vi nogle eksempler:

  • To typer syntetisk moskus der anvendes som parfume i mange husholdningsprodukter, blev testet på 71 mus. Musene fik ført forskellige doser af stoffet direkte ned i mavesækken to gange daglig i syv dage. Derefter aflivedes dyrene og konstateringen lød, at begge typer moskus gav svulster i leveren.
  • 316 mus blev brugt i et forsøg med testning af frisk-luft spray. Musene blev tvunget til at inhalere frisk-luft spray i op til en time ad gangen, hvilket gav musene så alvorlige åndedrætsproblemer, at åndedrættet reduceredes med 80%. Derudover fik musene alvorlige lungegener og forgiftningssymptomer i nervesystemet med deraf følgende anormal adfærd.
  • Citral anvendes som duftstof i frisk-luft produkter. 120 drægtige rotter blev tvangsfodret med stoffet én gang dagligt i 10 dage. Efter 21 dage blev dyrene aflivet og deres fostre blev udtaget for nærmere undersøgelse. Citral havde forårsaget en lang række skader på fostrene.
  • Hvilke produkter kan jeg anvende i stedet?

    Desværre er der meget få producenter der tager hensyn til dyrene. Derfor er Forsøgsdyrenes Værns kampagne så vigtig. I et konstant forsøg på at øge deres salg, "opfinder" firmaer hele tiden nye produkter. "Ny forbedret...", "endnu hvidere?", "endnu friskere?" - enhver lille ændring i indholdsstofferne medfører uvægerligt endnu flere dyreforsøg. Loven kræver kun, at et produkt testes på dyr, hvis det indeholder nye (ikke-testede) stoffer. Producenterne kunne undgå enhver brug af forsøgsdyr, hvis de blot nøjedes med at benytte sig af kendte stoffer, der er klassificeret som sikre.
    Men nogle firmaers ønske om en stadig stigende indtjening er tilsyneladende vigtigere end medfølelse med dyrene. Og vi forbrugere lader os forføre af reklamerne og glemmer forsøgsdyrenes lidelser. Men der findes alternative produkter.