Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Omfattende diskrimination hos AF

Source:www.dr.dk
Date:06/09-2004

Mange af landets arbejdsformidlinger er villige til at bryde loven om diskrimination på arbejdsmarkedet, når arbejdsgivere beder om dansk arbejdskraft.

En rundringning foretaget af TV2 Dags Dato viser, at kun en enkelt AF ud af 23 adspurgte klart afviser at deltage i diskrimination på grund af køn, alder, race eller religion.

De bryder loven
14 AF-kontorer var uden videre parate til at sortere ledige med udenlandsk baggrund fra, mens otte AF-kontorer oplyste, at arbejdsgiveren selv kunne sortere de uønskede jobansøgere fra efter henvisning fra AF.

Men dermed bryder de også loven, fordi de fortsætter den statslige formidling af arbejdskraft til virksomhederne.

Direktøren chokeret
Direktør i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Marie Hansen, er rystet over afsløringen af de omfattende lovbrud, og hun vil omgående indskærpe over for de ansatte i AF, at de ikke må diskriminere eller samarbejde med virksomheder, der spørger til dansk arbejdskraft.

- Jeg er chokeret, og det er klart, at det vil få personalemæssige konsekvenser, hvis det ikke ændrer sig, siger Marie Hansen til TV2 Dags Dato.

Rundringningen blev foretaget af en fotograf ved TV2, der udgav sig for at være en virksomhedsejer, som søgte arbejdskraft, men han frabad sig udtrykkeligt henvendelser fra personer af anden etnisk herkomst end dansk.

Forespørgslen mødte stor forståelse ved adskillige AF-kontorer, som lod forstå, at de ville efterkomme ønsket i al diskretion.

- Jeg må ikke skele til det, men det gør jeg, lød det blandt andet fra AF i Nykøbing Falster.

Allerede galt for fire år siden
En lignende undersøgelse foretaget af TV2 for fire år siden viste, at ni ud af 19 AF-kontorer brød loven.

Dengang medførte det kraftige politiske reaktioner over, at statslige institutioner brød loven om diskrimination på arbejdsmarkedet, og det blev indskærpet over for AF, at den praksis skulle ophøre.

Kræver lovændring
Men det er ikke sket, og lederen af Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination (DRC), Niels-Erik Hansen, siger til Ritzau, at de nye oplysninger bør medføre en ændring af loven, så AF-medarbejderne fremover får pligt til at anmelde virksomheder, der stiller diskriminerende krav.

- Det er en skandale, at det fortsat finder sted. Vi ved ikke, hvor tit det sker i virkeligheden, men at dømme efter tv-programmet studsede AF-medarbejderne knap nok over forespørgslen om dansk arbejdskraft. Det virkede snarere, som om det skete hver time.

- I mine øjne må vi have en mere kontant afregning, der siger, at når en arbejdsgiver fremsætter den type krav, så må samarbejdet afbrydes. Samtidig bør der indføres en fremskudt forpligtelse til at melde arbejdsgiveren, siger Niels-Erik Hansen til Ritzau.

En ren tilståelsessag
Centret vil kontakte beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen for at få en reaktion på TV2's undersøgelse. Desuden vil man indgive en klage til Institut for Menneskerettigheder, som siden april i år har været klageinstans for sager af den karakter.

- Det er jo en ren tilståelsessag, så det ligger lige for at indgive en klage, siger Niels-Erik Hansen.

Enhedslistens Søren Søndergaard siger i en pressemeddelelse, at det må koste hoveder i AF, når medarbejdere udøver diskrimination og klart overtræder loven.